Ηλεκτρονική καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων – Οδηγίες προς τους συμβεβλημένους και πιστοποιημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 30/01/2013
Αρ. Πρωτ.: 4906

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου Ενιαίου Σύστηματος Συνταγογράφησης Φαρμάκων & Παραπεμπτικών https://www.e-syntagografisi.gr/e-pre/  ενημερώνουμε τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, και χρήστες της εφαρμογής, ότι πλέον παρέχεται μέσω της εφαρμογής η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτύπωσης των ιατρικών επισκέψεων.
Επικαιροποιημένες οδηγίες χρήσης της νέας εφαρμογής και της διαδικασίας καταχώρησης επίσκεψης παρέχονται στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος, θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι οδηγίες της ανωτέρω σχετικής (1) ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή θα επιτρέπεται η χειρόγραφη αναγραφή των επισκέψεων όπως ίσχυε.
Οι εκτυπωμένες επισκέψεις (υπογεγραμμένες από τον συμβεβλημένο ιατρό και τον ασφαλισμένο) θα πρέπει να καταχωρούνται στην εφαρμογή «eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης – Επισκέψεις» προκειμένου να παραληφτούν εν συνεχεία από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιατρών για το σύνολο των μηνιαίων επισκέψεων.

Με την λειτουργία του ενιαίου συστήματος δεν απαιτείται πλέον η αναγραφή των εξετάσεων στο βιβλιάριο ασθενείας (όπου υπήρχε), παρά μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίας του συστήματος και συνεπώς τη χειρόγραφη παραπομπή του ασφαλισμένου για εξετάσεις.

Το ενιαίο σύστημα δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στο θεράποντα ιατρό να ελέγχει με βάσει τη διάγνωση, το ιατρικό ιστορικό του ασθενή και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που έχει λάβει για την ίδια πάθηση, και ως εκ τούτου μπορούν να συνεκτιμηθούν για το προτεινόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ανωτέρω δυνατότητα του συστήματος δεν διαταράσσει την αμοιβαία και άρρηκτη σχέση ιατρού και ασθενή, αλλά εξασφαλίζει την αμφίδρομη πληροφόρηση τους, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου.
Με τη λειτουργία του ενιαίου συστήματος, ο Οργανισμός ικανοποιεί το αίτημα των συμβεβλημένων ιατρών για την απλοποίηση των διαδικασιών, την εξάλειψη χρονοβόρων οδηγιών και την ταχύτερη αποζημίωση τους, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην άσκηση του ιατρικού έργου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ