Ηλεκτρονική Έκδοση γνωματεύσεων για αποζημίωση παροχών του Ε.Κ.Π.Υ. (24-12-2014)

ΕΟΠΥΥ

Γραφείο Προέδρου

Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι
Προς
Τηλ. 210 6871706-708
Email: [email protected]

Αθήνα, 24/12/2014

Προς

1) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
2) Γιατρούς και Παρόχους Υγείας
3) Υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ
4) Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ

Σε συνέχεια των από 23/10/2014 και 11/11/2014 ανακοινώσεων, περί ηλεκτρονικής έκδοσης Γνωματεύσεων για παροχές προς ασφαλισμένους, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις.  Στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλογή: Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες πραγματοποιούνται οι παρακάτω επιλογές:

Η Εγγραφή εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, μετά την πρώτη εγγραφή, εφαρμόζεται η επιλογή Επανεγγραφή Ιατρού.

Η Μεταβολή εφαρμόζεται μόνον για τους συμβεβλημένους γιατρούς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα.
Σταδιακά, όλοι οι γιατροί, ανά ειδικότητα, θα συνδέονται στην εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ» στην παραπάνω διεύθυνση, με τους κωδικούς, που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις αντίστοιχες παροχές.

Ήδη, από 1/11/2014 δεν γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις αιμοκαθάρσεων. Στην παρούσα φάση θα εκτυπώνεται η ηλεκτρονική γνωμάτευση για οποιαδήποτε χρήση.

Από 12/1/2015 δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις για Οπτικά στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρά μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις. Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.

Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σε pdf