Ηλεκτρονική έκδοση γνωματεύσεων για αποζημίωση παροχών του ΕΟΠΥΥ 9-7-2015

ΕΟΠΥΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡ. ΓΡΑΜ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ.Σ.
Τηλ.: 210 6871706-708 Fax: 210 6871769
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: [email protected]

Αρ. πρωτ. οικ. 27107
Μαρούσι, 9-7-2015

Προς: 1) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
2) Γιατρούς και Παρόχους Υγείας
3) Υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ
4) Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
5) Όλες τις ΔΥΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, περί ηλεκτρονικής έκδοσης Γνωματεύσεων για παροχές προς ασφαλισμένους, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις.

Στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλογή: Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες πραγματοποιούνται οι παρακάτω επιλογές: Η Εγγραφή εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, μετά την πρώτη εγγραφή, εφαρμόζεται η επιλογή Επανεγγραφή Ιατρού.

Η Μεταβολή εφαρμόζεται μόνον για τους συμβεβλημένους γιατρούς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα.

Σταδιακά, όλοι οι γιατροί, ανά ειδικότητα, θα συνδέονται στην εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ» στην παραπάνω διεύθυνση, με τους κωδικούς, που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις αντίστοιχες παροχές.

Ήδη, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων, Ακουστικών, Οπτικών, Αναπνευστικών και Ορθοπαιδικών ειδών.

Από 15/07/2015 δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις για Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό, ειδικότερα για Επιθέματα Κατακλίσεων στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρά μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις.

Επισημαίνεται η απαραίτητη συμπλήρωση της πρόσθετης ηλεκτρονικής φόρμας και εικόνας έλκους σε κάθε περίπτωση γνωμάτευσης.

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.

Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.

Για επιπλέον διευκρινήσεις στο: [email protected].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σε pdf: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ 09-07-2015