ΗΔΙΚΑ: Πρόσκληση προς Μονάδες Φροντίδας Υγείας για τη δράση “Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας”

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προσκαλεί τις Μονάδες Φροντίδας Υγείας για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

Πρόσκληση εδώ
Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής εδώ
Αίτηση Υποβολής Αξιολόγησης Φακέλου Συμμετοχής Εργαστηρίου Ανάλυσης HPV-DNA TEST εδώ