ΗΔΙΚΑ: Ενημέρωση για αίτηση και παραλαβή USB/TOKEN στο έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (προθεσμία)

Δείτε το έγγραφο της ΗΔΙΚΑ: ΗΔΙΚΑ – USB-TOKEN

Δείτε πληροφορίες από την σελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

«ΟΔΗΓΙΕΣ Διαχείριση Λογαριασμού χρήστη Επαγγελματία Υγείας ιατρού/φαρμακοποιού και διαδικασία αίτησης ΑΔΔΥ»