Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών-Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής εφαρμογής επικαιροποίησης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου (ΗΦΑ)

Έγγραφο ΕΤΑΑ σε pdf.