13/06/2014
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος στο μηχανογραφικό σύστημα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των ειδοποιητηρίων καταβολής εισφορών Α’ εξαμήνου 2014, τα ειδοποιητήρια θα ξαναδημιουργηθούν. Τα νέα θα είναι διαθέσιμα την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 μετά τις  12:00μμ.

Σημειώνεται ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη εξοφλήσει τις εισφορές, δεν θα χρειαστεί να τυπώσουν νέο ειδοποιητήριο.

Επικοινωνία Κεντρική Υπηρεσία ΕΤΑΑ-ΤΥ 
Αχαρνών 27,

104 39, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 8816911-17

Υποστήριξη:
Μονάδα Διεκπεραίωσης
Συναλλαγών (ΜΟ.ΔΙ.Σ.)
(8:00 – 16:00)

Τηλ.    : 213 0094776
: 213 0094753
: 213 0097025