ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης & σε υπηκόους λοιπών χωρών κατά τη διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα

Δείτε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ: ΕΟΠΥΥ – Χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους στην Ελλάδα 03-08-2015