ΕΟΠΥΥ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών για την έγκριση της διαγνωστικής εξέτασης PET/CT προς την ειδική Επιτροπή του ΑΥΣ