ΕΟΠΥΥ: Τροποποίηση του υπ’ αριθμ.ΔΑ3Α/76/οικ.17705/08-07-2022 εγγράφου με θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή και φυσικό αρχείο δικαιολογητικών στο πλαίσιο της δράσης για τη δημόσια Υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού.»