ΕΟΠΥΥ – τροποποίηση του Κανονισμού παροχών υγείας και της ΥΑ που ορίζει τον κατάλογο παθήσεων με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ