ΕΟΠΥΥ: Τροποποίηση κωδικών παρακλινικών εξετάσεων

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ: ΕΟΠΥΥ Ανακοίνωση Αλλαγής Κωδικοποίησης Εξετάσεων 16-05-2017