ΕΟΠΥΥ: Τροποποίηση απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής φυσικού αρχείου από παρόχους (6-7-2016)

Δείτε την εγκύκλιο: ΕΟΠΥΥ Τροποποίηση απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής φυσικού αρχείου από παρόχους 6-7-2016