ΕΟΠΥΥ – έγγραφο με θέμα: «Την τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ3(α)οικ. 104747/26-10-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο τον κατάλογο παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

6ΙΩΜΟΞ7Μ-ΟΝΞ