ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού κόστους 3/8/2018

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ: ΕΟΠΥΥ Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού κόστους 3-8-2018