ΕΟΠΥΥ: «Σχετικά με φάρμακα (απευθείας δρώντα αντιιϊκά) για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C».

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

6ΡΘ7ΟΞ7Μ-ΝΙΒ