ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με τη χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων 1Α από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές κλινικές-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΟΠΥΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΣ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1Α