ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με τη παράταση ισχύος μηνιαίων ή επαναλαμβανομένων συνταγών

Δείτε το έγγραφο που κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: