ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με τη διάθεση συνταγολογίων σε ιατρούς ΩΡΛ & Παιδιάτρους για συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ: ΑΔΑ Ω92ΑΟΞ7Μ-ΙΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΔΑ Ω92ΑΟΞ7Μ-ΙΩΝ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ