ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με κατάλογο φαρμάκων υψηλού  κόστους σοβαρών παθήσεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 που προεγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης”