ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με εκτέλεση εξετάσεων από παρόχους

Δείτε το έγγραφο το από 2/4/2015 του ΕΟΠΥΥ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ