ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με αποστολή αιτημάτων για έγκριση φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Επιτροπές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό εγγραφό:

6Υ4ΟΟΞ7Μ-ΞΣΠ