ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με έκδοση συνταγών σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1115