ΕΟΠΥΥ: Ποσό αυτόματης επιστροφής Clawback και ποσό επιστροφής Rebate 2012-2013 (Απάντηση στον ΙΣΠ)

ΕΟΠΥΥ-Ζητούνται διευκρινήσεις για συμπληρωματικά τιμολόγια

Το από 22/5/2014 έγγραφο απάντηση του ΕΟΠΥΥ