ΕΟΠΥΥ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 60 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898 τ.β΄-1.11.2018)