ΕΟΠΥΥ: Παράταση των συμβάσεων των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ μέχρι 30.09.2021 σύμφωνα με το εικοστό ένατο άρθρο του Ν.4812/2021 (Α 110).

Δείτε την ανακοίνωση: