ΕΟΠΥΥ: Παράταση συμβάσεων Παρόχων Υγείας έως 30/9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
[email protected]

Μαρούσι 30/6/2015

 

Θέμα: «Παράταση συμβάσεων Παρόχων Υγείας»

Σύμφωνα με τις αριθμ. 478/συν.229/18-6-2015 και 479/συν.229/18-6-2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση της ισχύος των συμβάσεων που έληγαν στις 30/6/2015.

Η παράταση των συμβάσεων αφορά τις παρακάτω κατηγορίες παρόχων:
Ιδιωτικές Κλινικές, ΚΑΑ, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Ιατρούς, Διαγνωστικά Εργαστηρία, Φυσικοθεραπευτές, Πολυϊατρεία, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Οικοτροφεία, Ιδρύματα/Κλινικές Χρονίων Παθήσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ειδικά Ιδρύματα για Αμέα, Ιδρύματα Ασυλικού Τύπου και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν στις 30/9/2015.

ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30-06-2015