ΕΟΠΥΥ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Προσωπικών Ιατρών

Καταληκτική ημερομηνία την 5η Αυγούστου 2022

Για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου η υποβολή αιτήσεων των ιατρών παρατείνονται μόνο για αυτές τις δύο περιοχές έως τις 31/08/2022.