ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες προς παρόχους νέων κατηγοριών συμβάσεων για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων: Α. Παροχή υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων Β. Παροχή διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς Γ. Παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

7Δ9ΕΟΞ7Μ-Θ7Κ