ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες προς Ελεγκτές Ιατρούς, Συνταγογράφους Ιατρούς και Συμβεβλημένους Παρόχους

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ: ΕΟΠΥΥ οδηγίες προς ιατρούς 30.01.17