ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση της ιογενούς ηπατίτιδας B και C, οξείας και χρόνιας στο Τμήμα Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ

instructions_7zip-ΕΟΔΥ-ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ