ΕΟΠΥΥ: Οδηγία Υπουργείου Υγείας σχετικά με την υποχρέωση των Συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Προσωπικών Ιατρών να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους.

Οδηγία Υπουργείου Υγείας σχετικά με την υποχρέωση των Συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Προσωπικών Ιατρών να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους.