ΕΟΠΥΥ: Οδηγία σχετικά με την ημερομηνία θεώρησης των φυσικοθεραπειών από ελεγκτή ιατρό