ΕΟΠΥΥ: Νέες σύμβασεις για οικογενειακούς ιατρούς

Δείτε τα παρακάτω σχετικά έγγραφα:

ΕΟΠΥΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-01-2018 για σύναψη συμβάσεων με οικογενειακούς ιατρούς – προθεσμία

ΕΟΠΥΥ Διευκρινίσεις για Οικογενειακούς Ιατρούς 22-01-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΟΠΥΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 17-1-2018–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31-01-2018 ΕΟΠΥΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 12-2-2018