ΕΟΠΥΥ: Μη απόδοση δαπάνης για διενέργεια εξέτασης PET-CT απευθείας στους δικαιούχους του Οργανισμού όταν η έγκριση του ΚΕΣΥ έπεται της διενέργειας εξέτασης

Δείτε το έγγραφο: ΕΟΠΥΥ Μη απόδοση δαπάνης για διενέργεια εξέτασης PET-CT απευθείας στους δικαιούχους του Οργανισμού υπό προϋποθέσεις