ΕΟΠΥΥ: Κοινοποίηση διατάξεων (Σχετ: Ο νόμος υπ’ αριθμ. 4715 ΦΕΚ Α΄ 149/1-8-2020)