ΕΟΠΥΥ: Κοινοποίηση διατάξεων Ν4715/2020 περί άυλης συνταγογράφησης, παράτασης ρυθμίσεων που αφορούν covid19 κλπ

Κοινοποίηση διατάξεων Ν4715/2020 για τα άρθρα:

Άρθρο 24: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 25: Εκτέλεση δίμηνης συνταγής από φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για την άυλη συνταγογράφηση

Δείτε το έγγραφο: