ΕΟΠΥΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ 11/3/2015

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 11-3-2015
Αρ. πρωτ. οικ.9519
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡ. ΓΡΑΜ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ.Σ.
Τηλ.: 210 6871706-708
Fax: 210 6871769
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: [email protected]

Προς:
1) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
2) Γιατρούς και Παρόχους Υγείας
3) Υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ
4) Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
5) Όλες τις ΔΥΠΕτου ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, περί ηλεκτρονικής έκδοσης Γνωματεύσεων για παροχές προς ασφαλισμένους, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις.
Στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλογή: Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες πραγματοποιούνται οι παρακάτω επιλογές:

Η Εγγραφή εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή.
Σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, μετά την πρώτη εγγραφή, εφαρμόζεται η επιλογή Επανεγγραφή Ιατρού.
Η Μεταβολή εφαρμόζεται μόνον για τους συμβεβλημένους γιατρούς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα.

Σταδιακά, όλοι οι γιατροί, ανά ειδικότητα, θα συνδέονται στην εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ» στην παραπάνω διεύθυνση, με τους κωδικούς, που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις αντίστοιχες παροχές.

Ήδη, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων, Οπτικών και Αναπνευστικών ειδών. Στην παρούσα φάση θα εκτυπώνεται η ηλεκτρονική γνωμάτευση για οποιαδήποτε χρήση.

Από 18/03/2015 δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις για Ορθοπαιδικά Είδη (εκτός των ορθοπαιδικών υποδημάτων και των θεραπευτικών υποδημάτων ΣΔ, που συνεχίζουν προς το παρόν με τη χειρόγραφη διαδικασία) στις Υπηρεσίες παρά μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις. Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.

Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΥ 11-03-2015