ΕΟΠΥΥ: «Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις παρόχων ΕΚΠΥ για τη χορήγηση του είδους “Φουσκωτό γιλέκο εξωτερικής εφαρμογής αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης συμπ/νων των αεροθαλάμων (air bladders)”

Για πληροφορίες:

Αυγούστα Γιαννούλη

Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, MSc

Τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης

Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & Σ.Ε.Δ.

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ

Αποστόλου Παύλου 12

15123 Μαρούσι

Τηλ.: 210 8110 892

e-mail: [email protected]