ΕΟΠΥΥ: Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις παροχών ΕΚΠΥ για τη χορήγηση των ειδών: “φουσκωτό γιλέκο εξωτερικής εφαρμογής αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης συμπ/νων των αεροθαλάμων” και θωρακοοσφυική όρθωση για αντιμετώπιση προσθιοπίσθιας αστάθειας ΣΣ”

Δείτε την εγκύκλιο: