ΕΟΠΥΥ: ΕΟΠΥΥ-Επικαιροποιημένος Κατάλογος Φαρμάκων ΣΗΠ (17/2/2022)

«Σχετικά με κατάλογο φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών παθήσεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 που προεγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης»