ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση σχετικά με παράταση προθεσμίας της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό

ΕΟΠΥΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/5/2020

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με παράταση προθεσμίας της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ αρ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.28304 (ΦΕΚ 1774_τΒ_9-5-2020) υπουργική απόφαση παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ 4898/Β΄/2018) όπως ισχύει, έως την 30η Ιουνίου 2020.

Ο Γενικός Δ/ντης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας