ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση για την παράταση ισχύος ασφαλιστικών βιβλιαρίων ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ και ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ & ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ