ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση της Απόφασης Δ.Σ. 335/867/15-12-2022 για την παροχή σκευασμάτων ειδικής διατροφής σε δικαιούχους που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία