ΕΟΠΥΥ Εγκύκλιος βάσει του άρθρου 54 του ΕΚΠΥ σχετικά με την καταλληλόλητα των ειδικών υποδημάτων διαβητικών ασθενών

Δείτε την εγκύκλιο: