ΕΟΠΥΥ: «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 4898/Β’/01-11-2018)»