ΕΟΠΥΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ 2816/Β΄/22-12-2015

ΕΟΠΥΥ

……………………….

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τον υπολογισμό της έκπτωσης στις διαγνωστικές εξετάσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ 2816/Β’ / 22-12-2015 , σας ενημερώνουμε ότι η έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται στην ασφαλιστική τιμή.
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων θα υπολογίζεται στις νέες τιμές που προκύπτουν .
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία .

………………

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ:  ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΕΚ 2816 11-01-2016