ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΕΚΠΥ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΒ3/Γ/43667/26-11-2019 ΕΓΓΡΑΦΟ του ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝ

Δείτε την ανακοίνωση: ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΕΚΠΥ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ) 20-12-2019