ΕΟΠΥΥ-Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ραδιοφάρμακο XOFIGO από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΨΥΝ6ΟΞ7Μ-ΙΧΙ