ΕΟΠΥΥ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή παρακράτησης 1€ ή 3€ ανά παραπεμπτικό του άρθρου 25 του Ν 5102/2024 (εξαιρέσεις)

ΕΟΠΥΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 1€ Ή 3€ ΑΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ TOY ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 5102_2024